aan het bed De overdracht : Wat zijn de aandachtspunten bij de patiënt met een Cerebro Vasculair Accident en de privacy van de patiënt?

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Dit onderzoek geeft antwoord op de volgende vraag: ‘Wat zijn de aandachtspunten voor een verpleegkundige overdracht aan het bed tussen de verschillende diensten op de afdeling neurologie met betrekking tot privacy van de patiënt en met betrekking tot de CVA-patiënt in het Martini Ziekenhuis te Groningen?’Momenteel wordt er op de afdeling neurologie niet overgedragen aan het bed, maar in een aparte ruimte. Het Martini Ziekenhuis wil in 2017 overdracht aan het bed invoeren. In dit onderzoek is onderzocht wat de verpleegkundigen verwachten dat de aandachtspunten zullen zijn met betrekking tot de privacy en met betrekking tot de CVA-patiënt bij de overdracht aan het bed op de afdeling neurologie van het Martini Ziekenhuis. Overdragen aan het bed ten aanzien van de privacy en de CVA-patiënt is mogelijk indien met een aantal aandachtspunten rekening wordt gehouden. De voorwaarden voor de overdracht aan het bed zijn dat de bedgordijnen gesloten worden en zachtjes gesproken wordt. De verpleegkundige vraagt de patiënt om toestemming om over te dragen aan het bed. Informatie die niet aan het bed kan worden overgedragen wordt na de overdracht aan het bed in een aparte ruimte overgedragen. In dit onderzoek geven de bevraagde respondenten aan dat tijdens de overdracht aan het bed met een aantal aandachtspunten rekening gehouden moet worden. Gevoelige informatie geven de respondenten aan niet aan het bed te willen overdragen. Dit zal in een aparte ruimte moeten plaatsvinden. In de literatuur wordt dit bevestigd. Onder gevoelige informatie verstaan de respondenten: problemen met familiesituaties, gedrag van de patiënt, verwarde patiënt, stemmingen van de patiënt, psychische klachten van de patiënt, patiënten die minder gemotiveerd zijn, patiënten die nog niet op de hoogte zijn van de diagnose of uitslag van een onderzoek. De respondenten geven aan dat indien de patiënt toestemming geeft de contactpersoon en/of familieleden aanwezig mogen zijn bij de overdracht aan het bed. De respondenten geven aan dat ze verzoeken de contactpersoon en/of familie de kamer te verlaten bij geen toestemming van de patiënt. Uit de literatuur blijkt dat familie alleen aanwezig mag zijn tijdens de overdracht aan het bed als de patiënt toestemming geeft. De respondenten geven aan bij de halfzijdige verwaarlozing van de CVA-patiënt de verpleegkundige aan de niet aangedane zijde van de patiënt moet staan tijdens de overdracht aan het bed. De NIC bevestigt dat de verpleegkundige aan de niet aangedane zijde moet staan. Door de onderzoekers is hier geen verdere literatuur over gevonden. Bij patiënten met acute verwardheid geeft de respondent aan in een aparte ruimte te willen overdragen wanneer de patiënt onrustig hiervan wordt. Dit wordt niet duidelijk door de onderzoekers in de literatuur gevonden. Bij kennistekort geeft de respondent aan geen gebruik te willen maken van medische termen en het taalgebruik aan te passen aan het niveau van de patiënt. Dit wordt bevestigd in de literatuur.Volgens de respondent nemen de patiënten minder actief deel aan de overdracht aan het bed bij vermoeidheidsklachten en verstoorde verbale communicatie. De literatuur geeft ook aan dat patiënten de overdracht aan het bed wisselend invullen, actief of passief. Bij patiënten met verstoorde verbale communicatie geven de respondenten aan dat patiënten mogelijk niet begrijpen wat er verteld wordt of niet reageren op de overdracht aan het bed. In de literatuur zijn door de onderzoekers geen artikelen gevonden over verstoorde verbale communicatie. De NIC beschrijft dat de afatische patiënt niet altijd correcte antwoorden geeft. Volgens de respondenten kan de tijd van de overdracht langer zijn wanneer de patiënt kennistekort of een geheugenstoornis heeft. De patiënt heeft mogelijk veel vragen tijdens de overdracht aan het bed. De verpleegkundige zal hierin de tijd moeten bewaken en eventueel later op vragen terug komen. Dit wordt bevestigd in de literatuur. Bij geheugenstoornis geven de respondent aan het prettig te vinden als een contactpersoon bij de overdracht aan het bed kan zijn. Zo kan de contactpersoon de informatie nogmaals voor de patiënt herhalen na de overdracht. In de NIC wordt dit ook beschreven.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis