Agressie binnen het Observatorium / Een kwalitatief onderzoek naar de kennis en vaardigheden van observatoriumverpleegkundigen voor de-escalatie bij agressieve patiënten

Artikel HBO-V Bachelorscriptie |
Samenvatting

Agressie in de maatschappij is een toenemend probleem wat ook steeds vaker voorkomt binnen de muren van het Maasstad Ziekenhuis. Fysieke, verbale en psychische agressie door patiënten tegen verplegend personeel neemt toe in frequentie en ernst. Het Maasstad Ziekenhuis zou graag zien dat het gehele zorgproces voor deze patiëntencategorie goed geregeld is, zodat zij er redelijkerwijs alles aan gedaan hebben om een ernstig incident te voorkomen.

De Raad van Bestuur heeft een projectgroep ingericht om op efficiënte manier dit probleem aan te pakken en verschillende facetten te bekijken. Door de manager SEH is mij gevraagd te onderzoeken of medewerkers werkzaam binnen het Observatorium wel goed voorbereid én getraind zijn om met deze categorie patiënten om te kunnen gaan.

 

 

Specialisme
Opleiding

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Maasstad Ziekenhuis

Andere artikelen gerelateerd aan: