Bewust-zijn ?

Kwaliteitsopdracht | 2018
Samenvatting

Ze geven aan behoefte te hebben aan houvast, structuur en een eenduidig beleid. Deze structuur en eenduidigheid kan worden geboden als paramedici het niveau van bewustzijn goed in kaart brengen met de PALOC-scale. Nadien kan de verpleegkundige zich vasthouden aan de interventies die per niveau van bewustzijn in de literatuur zijn gevonden en zijn gestructureerd volgens de functionele gezondheidspatronen van Gordon.

Specialisme
Neurologie & Neurochirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Welke verpleegkundige interventies dienen te worden ingezet bij welk bewustzijnsniveau bij patiënten met een bewustzijnsstoornis ten gevolge van een neurotrauma opgenomen binnen het Neurocentrum van Medisch Spectrum Twente.
Intervention
De kwaliteit van zorg rondom de gekozen patiëntencategorie in kaart te brengen. Hierbij is gevraagd naar goede punten en verbeterpunten
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het MST