Biedt een vochtig milieu in de wond meer voordeel dan droog verbinden bij diabetische voet ulcus?

PICO | 2014
Samenvatting

Ja, verbinden/occlusie geeft meer patiëntencomfort (pijn-, lekkage- en geurreductie), het verband vormt een barrière tegen micro-organismen (infectiepreventie) en is bovendien kosten-effectiever (minder frequente verbandwissel en dus ook minder inzet personeel) dan droog verbinden.

Specialisme
Dermatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
(Niet geïnfecteerde) diabetische voetulcus
Intervention
Vochtig verbinden
Comparison
Droog verbinden of drogen aan de lucht
Outcome
Voordelen voor patiënt

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis