Bijwonen van een reanimatiesetting binnen de SEH Geeft de aanwezigheid van familieleden bij een reanimatie van een dierbaar persoon binnen de SEH, een kleinere kans op de ontwikkeling van PTSS, wanneer de reanimatie niet succesvol is?

CAT | 2018
Samenvatting

In meerdere onderzoeken wordt beschreven dat de aanwezigheid van familieleden kan bijdragen aan verminderen van het ontstaan van PTSS. Het is aangetoond dat familieleden graag worden betrokken bij reanimaties. Veelal wordt aangegeven dat zij daardoor meer het gevoel krijgen er voor de patiënt te zijn, in de overgang van leven naar dood.
Ook als belangrijk aspect wordt genoemd dat de familie ziet dat er veel aan wordt gedaan om een reanimatie te laten slagen. Wel moet er bij worden aangetekend dat dit gaat om de personen die uit vrije wil bij de reanimatie betrokken zijn. Er is vooraf een mogelijkheid geweest erbij aanwezig te willen zijn of niet. De groep die niet aanwezig was op eigen initiatief, veelal de controle groep, vertoonden relatief meer psychische problemen na de reanimatie.
De adviezen die in de artikelen worden gegeven, zijn onder andere het aanbieden van een vertrouwens persoon ten tijde van de opname binnen de SEH of desbetreffende setting. Het geeft de familie het gevoel er niet alleen voor te staan en biedt steun in angstige momenten.

Specialisme
Spoedeisende Hulp
Opleiding
HBO

PICO

Patient
De rouwverwerking van de familie na het overlijden van een dierbaar persoon bij een niet succesvolle reanimatie in relatie met PTSS
Intervention
Familie die aanwezig is geweest bij een reanimatie van een dierbare persoon binnen de SEH.
Comparison
Familie die niet aanwezig is geweest bij een reanimatie van een dierbaar persoon binnen de SEH.
Outcome
Voorkomenpreventie van PTSS.

Vraag document aan bij het MST