BRMO-screening van patiënten die in het buitenland hebben gedialyseerd.

CAT | 2017
Samenvatting

The European Centre for disease prevention and Control(ECDC)geeft aan dat het aan te raden is om patiënten te screenen op CRE, ook al zijn de patiënten niet in het buitenland opgenomen geweest in een ziekenhuis. CRE komt namelijk steeds vaker voor in de wereld. Binnen Europa is de prevalentie het hoogst in Zuid-Europa.Reizigers die in Azië, India en het Midden-Oosten zijn geweest hebben een verhoogd risico hebben op het oplopen van BRMO-dragerschap; dit door contaminatie met besmet voedsel en de slechte hygiënische omstandigheden. Reizigers hoeven hiervoor niet opgenomen te zijn geweest in een ziekenhuis.
De ECDC heeft risicogroepen op het dragerschap van CRE geformuleerd. De dialysepatiënt, die in de afgelopen 12 maanden heeft gedialyseerd, behoort hier ook toe.Aan de hand van bovenstaande informatie is het aannemelijk dat dialysepatiënten die in een buitenlands ziekenhuis hebben gedialyseerd waar een verhoogde prevalentie van CRE of een andere BRMO, zoals de VRE is, een hogere kans op dragerschap van BRMO hebben.

Specialisme
Infectiepreventie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Wordt het risico op verspreiding van BRMO verlaagd door hemodialysepatiënten, die in het buitenland hebben gedialyseerd, bij terugkomst in het Nederlandse ziekenhuis te screenen op zowel MRSA als BRMO?
Intervention
Dialysepatiënten, die in het buitenland hebben gedialyseerd, screenen op MRSA én BRMO bij terugkomst in het Nederlandse ziekenhuis
Comparison
Dialysepatiënten, die in het buitenland hebben gedialyseerd, screenen op MRSA bij terugkomst in het Nederlandse ziekenhuis
Outcome
Het voorkomen van het genotype van de BRMO van de dialysepatiënt die in het buitenland heeft gedialyseerd binnen de dialysepopulatie na 30 dagen

Vraag document aan bij het MST