Calorisatie VS vHIT

CAT | 2023
Samenvatting

Duizeligheid is een probleem met een negatieve invloed op de kwaliteit van leven dat 20 30% van de bevolking treft. Ondanks dat het zo vaak voorkomt, is het objectief beoordelen van duizeligheid nog altijd lastig. Duizeligheid is een subjectieve ervaring van de patiënt, er is geen onderzoek dat duizeligheid objectief kan meten. Functionele duizeligheid, zonder anatomische of neurofysiologische verklaring, komt daarnaast ook regelmatig voor. Het maken van onderscheid tussen functionele duizeligheid zonder pathologie en duizeligheid veroorzaakt door pathologie van het evenwichtsorgaan is dan ook essentieel.
Momenteel wordt het caloriseren in de literatuur (zowel internationaal als in Nederlandse literatuur) als gouden standaard gezien bij het vaststellen of uitsluiten van om pathologie van het evenwichtsorgaan. De video head impuls test (vHIT) is een recenter additioneel onderzoek voor het vaststellen van perifere vestibulopathie . Deze test wordt als prettiger ervaren door patiënten.
De bijbehorende onderzoekvraag werd: Wat is de invloed van enkel de vHIT uitvoeren tegenover zowel caloriseren als de vHIT uitvoeren op de betrouwbaarheid van het VNG onderzoek bij patiënten met duizeligheidsklachten?

Specialisme
Neurologie & Neurochirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patienten met duizeligheidklachten
Intervention
Enkel vHIT uitvoeren
Comparison
Zowel caloriseren als vHIT
Outcome
Betrouwbaarheid van de diagnose

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis