Communicatie tussen de verpleegkundige en de patiënt met de taalbarrière.

Kwaliteitsproject | 2022
Samenvatting

De belangrijkste conclusie is dat uit interviews van collega’s naar voren is gekomen dat er veel onbekendheid is over de mogelijkheden van het gebruik van hulpmiddelen ten behoeve van de communicatie met een patiënt met een taalbarrière. Veel collega’s proberen op eigen initiatief iets te verzinnen om te communiceren. Dit vergt echter vaak meer inspanning met minder resultaat.
Uit het onderzoek en interviews en literatuuronderzoek blijkt dat wanneer je de communicatie tussen de verpleegkundige en de patiënt met de taalbarrière makkelijker wilt laten verlopen er verschillende hulpmiddelen kunnen worden ingezet. Zoals bijvoorbeeld:
– Het gebruik maken van pictogrammenboekjes (M&C, MMC).
– Het inschakelen van de tolkenlijn (protocol, Tolkenlijn),
– In sommige situaties Rooming-in inschakelen (interviews).
– Tot nu toe op één verpleegafdeling de Travis Translator gebruiken (St. Antonius, longafdeling).

Het toepassen van de juiste hulpmiddelen zal verbetering geven bij de communicatie tussen verpleegkundigen en een patiënt met een taalbarrière, het veilige gevoel van de patiënt en daarmee de kwaliteit van zorg die gegeven wordt volgens de visie van het St. Antonius Ziekenhuis.

Uit ons onderzoek kan dus geconcludeerd worden dat meerdere innovaties mogelijk zijn om de communicatie tussen de verpleegkundige en de patiënt met de taalbarrière te verbeteren.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
Taalbarrière, taal, taalachterstand, communicatie, belemmering, communicatie, allochtonen, taalstoornissen, laaggeletterdheid, personen met migratieachtergrond, taaloverdracht, patiënt. Language barrier, language, language delay, communication, hindrance, impediment to communication, immigrants, language disorders, low literacy, people with a migration background, patiënt.
Intervention
Hulpmiddelen, instrument, optimaliseren., verpleegkundigen. Tools, instrument, optimize, nurses.
Comparison
Huidige situatie.
Outcome
Communicatie, communiceren, bespreken, gespreksvoering, communicatiemiddelen, praten. Communication, communicate, discuss, conversation, means of communication, to talk.

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis