Continuïteit in de verpleegkundige zorg aan een oncologische patiënt

Scriptie | 2015
Samenvatting

Aanleiding en onderzoeksvraag
De aanleiding voor het schrijven van deze afstudeeropdracht is dat verpleegkundigen op de afdeling Multidisciplinaire Oncologie van het Catharina Ziekenhuis, aangeven vaak gestoord te worden terwijl zij bezig zijn met het patiëntenproces. De verpleegkundigen worden regelmatig gestoord tijdens de werkzaamheden die zij uitvoeren. Verstoringen waaraan gedacht kan worden zijn: telefoontjes, collega’s die een vraag stellen, artsen die iets komen vragen, patiënten die bellen en alarmerende infuuspompen. Hierdoor raakt de continuïteit van de zorg verstoord, volgens de verpleegkundigen. Middels de volgende probleemstelling is er een onderzoek uitgevoerd:
‘Welke mogelijkheden zijn er om de continuïteit van de verpleegkundige werkzaamheden op afdeling 5-west, Multi Disciplinaire Oncologie van het Catharina Ziekenhuis te verbeteren.’
Om een antwoord te krijgen op deze probleemstelling zijn er vier onderzoeksdeelvragen opgesteld.
1. Op welke wijze beïnvloeden de verstoringen binnen de verpleegkundige zorg de continuïteit?
2. Hoe worden door de medewerkers op de afdeling de verstoringen rondom de continuïteit van zorg ervaren tijdens de verpleegkundige werkzaamheden?
3. Hoe worden door de patiënten op de afdeling verstoringen rondom contactmomenten met verpleegkundigen ervaren?
4. Wat is er op de afdeling nodig om bij de verpleegkundige werkzaamheden en contactmomenten met de patiënt de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen?
Methode
Om de onderzoeksdeelvragen te beantwoorden en zo een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn er verschillende onderzoeksmethoden gebruikt. Er werd een literatuurstudie uitgevoerd om erachter te komen wat de literatuur zegt over verstoringen in de zorg. Daarnaast zijn er op de afdeling turflijsten uitgedeeld. Er is hierbij gevraagd of de verpleegkundigen het aantal verstoringen bij kan houden. Hierdoor kon er een beeld worden gecreëerd van de grootte van het probleem. Tevens zijn er interviews gehouden. Zowel de verpleegkundigen als de patiënten zijn gevraagd om hun ervaringen met verstoringen te delen.
Resultaten
Uit de resultaten van alle onderzoeksmethoden blijkt dat er verstoringen voorkomen op de afdeling. Deze worden voornamelijk veroorzaakt door de verpleegkundigen, de artsen en de secretaresse. Dit wordt herkend door de geïnterviewde verpleegkundigen. De patiënten merken de verstoringen niet altijd op. Tevens ervaren zij die verstoringen niet als vervelend. Handelingen die op de afdeling regelmatig verstoord worden zijn de verzorgingsmomenten, de visite, de overdracht en het rapporteren. De verpleegkundigen vinden dat de continuïteit verminderd door deze verstoringen. Zowel de verpleegkundigen als de patiënten zijn het erover eens dat de kwaliteit van de zorg niet wordt beïnvloed door de onderbrekingen.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er regelmatig verstoringen optreden op de afdeling. Vooral de verpleegkundigen veroorzaken veel verstoringen, maar dit wordt niet altijd als een verstoring gezien. De verpleegkundigen ervaren vooral gestoord te worden door de secretaresse. Vooral de niet noodzakelijke telefoontjes worden als onderbreking ervaren.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis