Controles doen bij een CVA-patiënt

CAT | 2018
Samenvatting

Voor patiënten met een iCVA is het belangrijk de bloeddruk onder de streefwaarde van 140/90 te hebben om recidieven te voorkomen. Uit de onderzoeken is niet naar voren gekomen wat de frequentie zou moeten zijn van het meten van de bloeddruk. Er is geen relatie te vinden tussen bloeddruk variabiliteit en de uitkomst van een beroerte. Ook is er geen significant verschil in de gemiddelde 24uurs bloeddruk te zien, wanneer een patiënt een TIA of een klein CVA heeft gehad t.o.v. een controle groep.
Wanneer een bloeddruk onder de streefwaarde is en het een patiënt met een klein CVA of TIA betreft, kan de bloeddrukmeting in de nacht overgeslagen worden.
Het behoeft nog verder onderzoek.
Mogelijk kan er op de SU een onderzoek plaatsvinden wat kijkt naar de controles in de nachtelijke uren en de daarbij gevonden complicaties.

Specialisme
Neurologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
iCVA-patiënten zonder trombolyse
Intervention
Het meten van vitale parameters, als bloeddruk, pols en saturatie nodig iedere vier uur te meten?
Comparison
--
Outcome
Sneller herstel, meer energie om voor therapie, beter dag nacht ritme. Gemiste complicaties dan wel te laat ondervangen complicaties.

Vraag document aan bij het MST