Cuffdruk op de Intensive Care, een spannende zaak

Onderzoeksverslag | 2014
Samenvatting

Jaarlijks wordt een groot aantal mensen opgenomen op de Intensive care, omdat zij invasieve beademing nodig hebben. Om invasieve beademing mogelijk te maken is het inbrengen van bijvoorbeeld een orotracheale tube noodzakelijk. Voor het luchtdicht afsluiten van de trachea wordt een cuff gebruikt. In deze cuff heerst in gevulde toestand een bepaalde druk, de cuffdruk.
het ontbreken van zowel een protocol als afspraken aangaande cuffdrukmeting en cuffdruk van endotracheale tubes leidt tot een diversiteit in uitvoering onder de verpleegkundigen en leerling verpleegkundigen. Dit heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg.
Het uitgevoerde onderzoek bestond uit een drietal onderdelen: kwalitatief onderzoek middels een enquête onder (leerling) IC-verpleegkundigen; retrospectief observationeel onderzoek in Metavision en literatuuronderzoek.
Literatuuronderzoek wijst uit dat een cuffdruk lager dan 20cmH2O het risico op het ontwikkelen van een VAP tot 4 keer vergroot. Om een ongewenste daling van de cuffdruk tot onder 20cmH2O te voorkomen wordt daarom aanbevolen de cuffdruk minimaal elke 4 uur, maar liever continue te meten.
De enquête is ingevuld door 84,72% van de gediplomeerd IC-verpleegkundigen en 15.28% van de leerling IC-verpleegkundigen. Uit de enquête blijkt dat de respondenten goed in staat zijn om basisvragen rondom cuffdruk te beantwoorden. Over de functie van de cuff bestaat wel enige verwarring. De cuffdruk wordt volgens de respondenten in de huidige situatie met name gemeten op het moment dat een patiënt geïntubeerd is, bij aanvang van iedere dienst en bij hoorbare luchtlekkage. Voor het meten van de druk wordt door alle respondenten de manometer gebruikt.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Endotracheaal geïntubeerde patiënten op de IC van het St. Antonius Ziekenhuis
Intervention
Huidige manier van meten en toepassen van de cuffdruk
Comparison
Het niet drinken van slokjes water aan de ETT
Outcome
Het meten en toepassen van de cuffdruk volgens de huidige literatuur

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis