Cultuur: dat ben je zelf! : Een onderzoek naar de wijze waarop unithoofden kliniek invulling geven aan de leer- en verbetercultuur in het Martini Ziekenhuis.

Scriptie | 2020
Samenvatting

Kijkend naar de definitie van een leer- en verbetercultuur zoals deze in het Martini Ziekenhuis wordt gehanteerd en de resultaten uit het praktijkonderzoek kan worden geconcludeerd dat de respondenten voldoende kennis lijken te hebben wat een leer- en verbetercultuur inhoudt. Unithoofden benoemen dat samen continue verbeteren en leren helpt om als organisatie te ontwikkelen. Van en met elkaar leren kan echter nog meer gestimuleerd worden door te benadrukken dat het om een leerproces gaat wat continue aandacht nodig heeft (Senge, 1992). Geconcludeerd kan worden dat de elementen leer- en verbeter, leiderschap en gedrag uit het “huis” van invloed zijn bij het invulling geven aan een leer- en verbetercultuur (Senge, 1992). Uit de resultaten blijkt dat de respondenten soms zoekende zijn als het gaat om de rol die van hen wordt verwacht ten aanzien van het invulling geven aan een leer- en verbetercultuur. Dit blijkt uit de verschillende manieren van invulling geven aan een leer en verbetercultuur op de afdeling. Waarbij het ene unithoofd beter de relatie tussen gedrag – leiderschap en leer- en verbeteren kan aangeven, of zoals Senge (1992) dit omschrijft: het gehele systeem. Unithoofden die minder deze relatie aangeven lijken erg gefocust op één onderdeel uit het “huis” en lijken zich minder bewust van hun eigen rol of het effect van de gedragskenmerken op een leer- en verbetercultuur.Hiermee is de doelstelling van het onderzoek bereikt, namelijk inzicht krijgen in de wijze waarop unithoofden kliniek uit het Martini Ziekenhuis invulling geven aan leer- en verbetercultuur. De bevindingen zullen nog worden teruggekoppeld aan de clustermanager Kliniek en een P&O adviseur.

Specialisme
Organisatiekunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis