Directe chemospoeling na TURT voorkomt recidieven

CAT | 2020
Samenvatting

70% van de blaastumoren is niet-spierinvasief op het moment van diagnose. In Nederland werd in 2015 4600 keer de diagnose niet-spierinvasieve blaaskanker gesteld. Dit getal is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren (kanker.nl, 2019). Een manier om niet-spierinvasieve blaaskanker te behandelen is een Transurethrale Resectie van Tumoren (TURT). Dit is in 30-40% van de gevallen voldoende om de tumor volledig te verwijderen. In 10-20% van de patiënten waarbij een recidief ontstaat na een TURT, ontstaat een spier invasieve tumor(Spil et al, 2013) (Kanker.nl, 2019). Om recidieven te voorkomen kan lokale chemotherapie of immunotherapiespoelingen worden gegeven. Dit wordt ook wel een blaasinstillatie genoemd. Het advies is dit binnen 12-24uur na de operatie te doen (Kanker.nl, 2019) en het middel 2 uur in de blaas te laten (Spil et al, 2013). De recidiefkans kan met 39% worden gereduceerd als er een blaasinstillatie gegeven wordt. (Bevers et al, 2009) Verschillende (santeon) ziekenhuizen maken gebruik van een dergelijke instillatie. Het St. Antonius ziekenhuis echter (nog) niet. Wel worden er poliklinische spoelingen met mitomycine en BCG gegeven. Hoofdvraag: In hoeverre verminderd blaasinstillatie met cytostatica binnen 24 uur na een TURT een recidief van blaaskanker? Resultaat Een van de studies(Kang et al, 2016) heeft gekeken welk cytostaticum het meest effectief is in het voorkomen van recidieven als het binnen 24uur na TURT in de blaas ingebracht wordt. Hierin bleken pirarubicine en epirubicine het meest effectief. 5 jaar na behandeling was er bij 44,8% een recidief opgetreden. In de controle groep waarin alleen een spoeling met zoutoplossing was gegeven was dit 58,8%. Een significant verschil. Een andere studie (Bosschieter et al, 2018) heeft onderzocht in hoeverre een extra vroege(Dag van OK) en een vroege (dag na OK) instillatie met mitomycine C, effect heeft op het percentage recidieven na 2 jaar. Hierin was geen significant verschil te onderscheiden. De groepen hadden respectievelijk 27% en 27,5% recidieven na 2 jaar. Messing et al (2018) heeft het effect van gemcitabine vergeleken met een spoeling met zoutoplossing binnen 3uur na TURT. Patiënten zijn 4 jaar gevolgd. Bij de patiënten met laaggradige blaaskanker kreeg 34% van de patiënten die gemcitabine kregen, en 54% van de patiënten die een zoutoplossing kregen, een recidief. In de hoog-gradige groep was dit 40% met gemcitabine en 45% met zoutoplossing. Voor de recidiefvrije overleving na TURT zonder directie instillatie en wel een onderhoudsbehandeling zijn geen gegevens gevonden. Naar de combinatie van directe instillatie en onderhoudsbehandeling is wel onderzoek gedaan. Zo heeft Naya et al (2018) onderzocht wat het effect van een dergelijke behandeling is met pirarubicine. Alle patiënten kregen direct na TURT een instillatie een deel van de patiënten kreeg aanvullend 8 weken wekelijks een instillatie met pirarubicine. Het percentage van patiënten met een recidief vrije overleving na 3 jaar was; 63,7% na directe instillatie & 85,5% met onderhoudsbehandeling. Conclusie De vraag waar beantwoording voor is gezocht in deze CAT is: In hoeverre verminderd blaasinstillatie met cytostatica binnen 24 uur na een TURT een recidief van blaaskanker? Het middel, de duur en de dosering waarmee de instillatie plaats vind hebben effect op de effectiviteit van de instillatie op het aantal recidieven. Hier is nog geen consensus over bereikt. Echter is in verschillende onderzoeken wel aangetoond dat het significant effect heeft op het verminderen van het percentage recidieven na TURT als er binnen 24uur een blaasinstillatie met cytostatica wordt gegeven. Een onderhoudsbehandeling in combinatie met directe instillatie lijkt een grotere kans op recidief vrije overleving te geven, waar de directe eenmalige instillatie al een verbetering laat zien op de TURT

Specialisme
Urologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Patiënten die een TURT operatie ondergaan
Intervention
Binnen 24 uur na operatie een blaasinstillatie met chemotherapie doen
Comparison
Geen blaas instillatie na TURT
Outcome
Recidieven in Blaaskanker

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis