Disclaimer

Deze website en de Santeon Kennisbank zijn van Santeon. Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan de Santeon.
De Santeon Kennisbank wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks geeft dat geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de informatie en daarom kan er aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Santeon behoudt zich jegens derden het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken.

De documenten in de Santeon Kennisbank zijn van de betreffende auteurs en/of ziekenhuizen. Voor bewerking of verspreiding van documenten dient toestemming gevraagd te worden van de auteurs en/of het ziekenhuis, via het betreffende ziekenhuis dat als contactpersoon staat vermeld in de documenten. De inhoud van de documenten is door Santeon niet van te voren op juistheid beoordeeld. Santeon kan daarom geen aansprakelijk aanvaarden voor de inhoud van de Santeon Kennisbank. Beoordeling van de kwaliteit van het materiaal komt uitsluitend voor rekening van de lezer. De documenten kunnen gebruikt worden ter oriëntatie, om inspiratie op te doen en als achtergrondinformatie.