Duidelijk zicht op cardiac output, een ‘MUST’ op de CCU?

Scriptie | 2018
Samenvatting

Uit dit onderzoek komt naar voren dat het non-invasief meten van de cardiac output met behulp van de ClearSightTM geen toegevoegde waarde heeft: het leidt niet tot een verschil in toedieningsduur van milrinon en niet tot een kortere ligduur op de CCU. De patiënt met acuut hartfalen met milrinon blijkt niet de juiste patiënt te zijn voor het toepassen van de ClearSightTM.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patienten met acuut hartfalen die milrinon gebruiken op de CCU
Intervention
Non-invasief meten van cardiac output (CO) mbv ClearSight
Comparison
-
Outcome
Adequate beoordeling hemodynamiek

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis