Duur bètablokkertherapie na coronary artery bypass grafting

CAT |
Samenvatting

De optimale behandelduur voor postoperatieve bètablokkertherapie bij patiënten die niet om andere redenen een indicatie voor bètablokkertherapie hebben, is nog steeds onbekend. Een recente post-hoc analyse suggereert wel dat bètablokkertherapie na CABG bij patiënten met een goede linkerventrikelfunctie, niet bijdraagt aan reductie in cardiovasculaire events. Meer onderzoek is echter nodig. Niveau van aanbeveling: 3.

Specialisme
Cardiothoracale Chirurgie
Opleiding
Post-HBO/Master

PICO

Patient
Patiënten na CABG met goede linkerventrikelfunctie, zonder atriumfibrilleren
Intervention
Optimale duur postoperatieve behandeling met bètablokkers
Comparison
--
Outcome
Preventie postoperatief atriumfibrilleren, morbiditeit/mortaliteit lange termijn, bijwerkingen bètablokkers

Vraag document aan bij het OLVG