Een goed begin is het halve werk : evaluatie inwerkprocedure van pas afgestudeerde verpleegkundigen

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn er conclusies beschreven die antwoord geven op de hoofd en deelvragen. Uit de resultaten die zijn voortgekomen uit het onderzoek blijkt dat de ervaringen omtrent de inwerkprocedure uiteenlopen. Over het algemeen wordt het als een positieve en vooral leerzame en intensieve periode ervaren waarbij ruimte is voor verbetering. Deze verbetering is van belang voor het bevorderen van de inzetbaarheid en het behoud van pas afgestudeerde verpleegkundigen.De bootcamp wordt als een nuttig en onmisbaar onderdeel beschouwd van de inwerkprocedure. De verbeterpunten gaan over de begeleiding en duur van de inwerkdagen op snijdende en beschouwende afdelingen. Deze resultaten in combinatie met de uitkomsten uit de literatuur duiden op een te korte inwerkperiode in de huidige situatie, waarbij er eenduidigheid moet worden gecreëerd in de begeleiding van pas afgestudeerde verpleegkundigen. Voor een goede overgangsperiode zijn meer inwerkdagen vereist. De bewustwording van de belangrijke rol die de begeleider heeft is noodzakelijk om de pas afgestudeerde verpleegkundige goed te kunnen ondersteunen in deze overgangsperiode. Wanneer de inwerkperiode wordt verlengd waarbij er eenduidigheid in de begeleiding wordt bewerkstelligd zal dit leiden tot een verbetering van de kwaliteit van de inwerkprocedure voor pas afgestudeerde verpleegkundigen.Het gebruik van de checklist voor nieuwe verpleegkundigen tijdens de inwerkprocedure is wisselend. Met name de verpleegkundigen van ‘buitenaf’ hebben er profijt van gehad. Optimalisatie van deze checklist is nodig om het gebruik ervan te vergroten. Hierdoor worden de inwerkdagen gestructureerd ingedeeld en is er eenduidigheid in het informatieaanbod. Uit het onderzoek blijkt dat de bootcamp niet wordt aangeboden aan verpleegkundigen die stage hebben gelopen in het Martini Ziekenhuis terwijl dit wel als instrument behoort in de inwerkprocedure voor nieuwe verpleegkundigen van Bureau Tijdelijk Personeel. Wanneer ook deze verpleegkundigen de bootcamp volgen worden zij beter voorbereid op het werken in de praktijk. Om geen overbodige herhaling aan te bieden moet er gekeken worden welke onderdelen wel of niet van belang zijn voor deze specifieke groep.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis