Een ontwerpgericht onderzoek naar een innovatie om de voorlichting over PROMs te verbeteren

Scriptie | 2021
Samenvatting

Achtergrond: Op de polikliniek reumatologie van het St. Antonius Ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van Patient Reported Outcome Measures (PROMs). PROMs gaan over aspecten van gezondheid die gemeten worden door het aan de patiënt te vragen. PROMs dragen bij aan zelfmanagement, leveren input om samen te beslissen over de behandeling en kunnen de zorg verbeteren. Uit praktijkonderzoek (Kroon, 2021) bleek dat de respons op PROMs laag is. Als patienten weten wat het doel en belang is van PROMs, zijn zij beter gemotiveerd de PROMs in te vullen.
Doel: Het is bekend hoe de voorlichting aan RA-patiënten over doel en belang van PROMs moet worden vormgegeven. Met deze kennis kan een innovatie worden ontwikkeld om de respons op PROMs te verbeteren.
Methode: Het design is een praktijkgericht ontwerp onderzoek gericht op het ontwikkelen van een innovatie waarbij gebruikt wordt gemaakt van literatuuronderzoek en kwalitatief veldonderzoek onder professionals en RA-patiënten.
Resultaten: Uit literatuuronderzoek bleek dat voorlichting over PROMs aan patiënten het belang en doel ervan moet bevatten. Uit veldonderzoek bleek dat de voorlichting dient te bevatten: belang, doel, uitleg per vragenlijst, frequentie, tijdsduur, waar terecht te kunnen bij problemen en wat te doen bij slechte scores. De wijze waarop patiënten het best kunnen worden voorgelicht is met behulp van schriftelijke, visuele en/of audiovisuele hulpmiddelen.
Discussie: Sterke punten zijn dat er geen sprake was van non respons bij het veldonderzoek. De bijdrage van RA-patiënten was een zinvolle bijdrage vanuit patiëntperspectief. Zwakke punten zijn dat de gevonden literatuur summier was en niet van hoge evidence.
Conclusie: Een patiëntenbrief voor RA patienten met voorlichting over PROMs is de best passende innovatie om de voorlichting over PROMs te verbeteren. Deze brief is van A4 formaat en wordt digitaal verzonden met de eerste PROMs naar de patiënt, kan op de poli worden geprint om mee te geven en wordt geplaatst op de website van ziekenhuis. Deze innovatie zal onderdeel worden van het bestaande Zorgpad RA.
Aanbevelingen: Uit veldonderzoek onder patiënten bleken patiënten ondersteuning te wensen van een medewerker bij de eerste keer invullen. Het wordt aanbevolen om de haalbaarheid van deze mogelijke innovatie te onderzoeken.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis