Eenduidige behandeling van de respiratoire insufficiënte patiënt met hypoxemie op de Medium Care

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

Er is veel onderzoek gedaan naar de inzet van de HFNOT. Uit de literatuur blijkt dat er veel voordelen zijn zoals meer comfort en bevochtigde en verwarmde lucht. De literatuur is het erover eens dat er nog wel meer onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van de inzet van HFNOT in vergelijking met COT.Het protocol dat op de Medium Care gebruikt wordt voor het inzetten van HFNOT is gebaseerd op eerder onderzoek. Het stroomdiagram is gebaseerd op BP. Dat dit protocol en stroomdiagram niet volledig gevolgd wordt op de Medium Care van het St. Antonius is te herleiden uit het praktijkonderzoek.De belangrijkste punten die niet gevolgd zijn:- Het noteren van de reden van inzet HFNOT- Indicatie- Beginstanden van de HFNOTWat de reden hiervan is, blijft echter onduidelijk. Bij de 10 patiënten die in het 1e half jaar van 2017 zijn opgenomen op de Medium Care met HFNOT blijkt uit de dossiervoering dat het protocol en de richtlijn niet één keer volledig werden gevolgd.Aanbevelingen✓ Verder onderzoek naar de effecten van de inzet van HFNOT om te kunnen bewijzen dat deze therapie effectiever is bij hypoxemie dan conventionele zuurstoftherapie✓ Scholing van Medium Care personeel ten aanzien van belangen van vroegtijdige herkenning en behandeling van hypoxemie. Mede gericht op tijdig inzetten van HFNOT✓ Registratie van de inzet van de HFNOT in het verpleegkundig elektronisch patiëntendossier.✓ De vaste werkafspraken onder de aandacht brengen op de Medium Care van het St. Antonius ziekenhuis rondom de inzet van de HFNOT✓ Rapporteren waarom er afgeweken wordt van het protocol en stroomdiagram

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Overig

PICO

Patient
De respiratoire insufficiënte patiënt met een hypoxemie op de Medium Care
Intervention
High Flow Nasal Oxygen Therapy (HFNOT)
Comparison
Conventionele zuurstoftherapie (COT)
Outcome
Respiratoire achteruitgang, voorkomen van intubatie, overplaatsing naar IC, ligduur, comfort voor de patiënt

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis