Grootte van de perifeer intraveneuze catheter en het risico op complicaties: maakt het verschil?

CAT | 2019
Samenvatting

Uit de resultaten blijkt dat er geen eenduidig antwoord kan worden gegeven op de vraag welke gauge (18 of 20) leidt tot een significant verschil in het voordoen van catheter gerelateerde complicaties. Dit doordat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan en er meerdere factoren meespelen. Enkele factoren zijn de sample size, positie van de venflon, verschil in chirurgische- tot beschouwende verpleegafdeling, gestandaardiseerde inspectie etc.
De aanbeveling zou zijn dat er een onderzoek opgezet gaat worden waarbij meerdere factoren meegenomen gaan worden om een significant verschil aan te gaan duiden en gericht antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met een perifeer intraveneuze catheter
Intervention
18 Gauge (groene venflon) of 22 Gauge (blauwe venflon)
Comparison
20 Gauge (roze venflon)
Outcome
Catheter gerelateerde complicaties

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis