Heeft de aanwezigheid van familie bij de opgenomen oudere patiënt effect op het ontstaan en de duur van het delier?

PICO | 2015
Samenvatting

Er is geen bewijs gevonden dat de aanwezigheid van familie effect heeft op de preventie en duur van een delier. Wel kan familie een wenselijke bijdrage leveren in het uitvoeren van interventies.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Opgenomen oudere patiënten
Intervention
Familie betrekken bij de zorg
Comparison
Geen familie betrekken bij de zorg
Outcome
Delier

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis