Heeft neus en huiddekolonisatie bij Staphylococcus Aureus-dragers met mupirocine neuszalf en chloorhexidine zeep effect op het verminderen van (Staphylococcus Aureus)-wondinfecties na Pacemaker, ICD en/of CRT implantatie c.q. vervanging?

PICO | 2017
Samenvatting

JA: Toepassen van neus- en huid-dekolonisatie bij SA-dragers met MUP(2xdaags) + CHX(1xdaags) ged. 5 dagen – voor schone cardiale ingrepen en CIED-operaties – lijkt significant effectief op reductie (SA)-SSI’s.

Specialisme
Cardiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Staphylococcus Aureus neusdrager-schap bij patiënten die een CIED-implantatie of vervanging gaan krijgen
Intervention
Mupirocine neuszalf en chloorhexi-dine zeep naast standaard care
Comparison
Standaard care
Outcome
Postoperatieve wondinfecties

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis