Het begint bij de diagnose! : “Het positief effect van bewegen op het herstel en de behandeling van kanker”

CAT | 2019
Samenvatting

Kanker, de behandeling van kanker en het overleven van kanker kan voor fysieke, sociale en mentale problemen zorgen. Zoals aan kanker gerelateerde vermoeidheid, verminderde spierkracht, angst, depressie en verminderd gevoel van eigenwaarde. Patiënten gediagnosticeerd met kanker (die in een behandeltraject zitten of hebben ondergaan geven tijdens opname in het st Antonius Ziekenhuis of bij controle op de polikliniek aan dat zij last hebben van extreme vermoeidheid wat ervoor zorgt dat zij verminderd mobiel zijn. Deze vermoeidheid wordt als erg belastend ervaren. Zij geven aan dat de (extreme) vermoeidheid zorgt voor een behoorlijke beperking in hun leven. Het stimuleren van bewegen tijdens en na de behandeling van kanker zou een positieve bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van deze patiëntencategorie. Het doel van dit onderzoek is om na te gaan wat het positief effect is van bewegen op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de patiënten die gediagnosticeerd zijn met kanker. De daarbij gestelde onderzoeksvraag is: Wat is het positief effect van bewegen op de kwaliteit van leven van de patiënt tijdens en na de behandeling (operatie, chemotherapie en/of RT) van kanker.
Methode; Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn gegevens verzameld. Er is informatie gezocht op webpagina’s en in een vakspecifieke databank (PUBMED). Door het toepassen van selectiecriteria met gebruikmaking van meerdere filters zijn artikelen gevonden die bijdragen tot beantwoorden van de vraagstelling.
Resultaten; De resultaten van de artikelen zijn op kritische wijze geordend en samengevat om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Deze samenvatting van de resultaten geven een duidelijk beeld van het positief effect van bewegen op de kwaliteit van leven van de kankerpatiënt.
Conclusie; Uit deze onderzoeken kunnen we afleiden dat bewegen na het stellen van de diagnose kanker, tijdens en na de kankerbehandeling zorgt voor vermindering van extreme vermoeidheid, een verbeterde tolerantie op de behandeling wat zorgt voor een verbeterd psychisch en lichamelijk welbevinden en kwaliteit van leven. Bewegen op maat is hierbij wel een belangrijk gegeven.

Specialisme
Oncologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Patiënt gediagnosticeerd met kanker
Intervention
Fysieke inspanning
Comparison
--
Outcome
Positief effect van bewegen op de kwaliteit van leven van de patiënt

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis