Het gebruik van huidverzorgingsproducten op petroleumbasis in combinatie met zuurstoftherapie met een open verbinding

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

Ondanks de waarschuwingen in protocollen en artikelen over de interactie van vaselinegebruik op lippen en/of neus met open zuurstoftherapie ziet de projectgroep dat er op de IC/MC in het St. Antoniusziekenhuis in de praktijk nog regelmatig Vaseline wordt gebruikt. Aan de hand van een literatuuronderzoek en interviews met professionals werd de bewijsvoering voor de contra indicatie tussen zuurstof en Vaseline onderzocht. Vanwege het gebrek aan literatuur en het ontbreken van de mogelijkheid om een clinical trial uit te voeren is het trekken van een harde conclusie niet mogelijk. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zowel een verhoogde zuurstofconcentratie als een hogere luchtdruk dan de normale atmosfeer de spontane ontbrandingstemperatuur van huidverzorgingsproducten op basis van petroleum, zoals Vaseline, verlaagd. Ook werden er door 5% van de verpleegkundigen, werkzaam op de IC/MC in het St. Antoniusziekenhuis, wel eens brandwonden gezien ten gevolgen van het gebruik van Vaseline in combinatie met open zuurstoftherapie. Veel professionals zijn sceptisch over de bewijsvoering omtrent het optreden van brandblaren/brandwonden en ontkennen dat er een risico staat. De projectgroep vindt het potentieel bestaan van het risico op brandblaren/brandwonden voldoende om over te stappen op een alternatief voor Vaseline. +Op basis van dit onderzoek adviseert de projectgroep om in de praktijk het alternatief zoals gegeven in de ziekenhuisprotocollen namelijk Cetomacrogolcrème te gaan gebruiken.Verder onderzoek is nodig naar eventuele alternatieven voor Vaseline en de prestaties van deze producten wat betreft het beschermen van de huid tegen schade door droogte. Ook is er meer onderzoek nodig om het risico op brandblaren/brandwonden beter te kunnen onderbouwen of uit te kunnen sluiten.

Specialisme
Intensive Care, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met zuurstoftherapie met een open verbinding met droge lippen en/of schrale neus
Intervention
Alternatieve methode
Comparison
Gebruik van Vaseline
Outcome
Voorkomen van brandblaren met behoud van comfort voor patiënt

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis