Het herkennen van laaggeletterdheid op de spoedeisende hulp

CAT | 2023
Samenvatting

Elke dag komen er om en nabij 19 patiënten met laaggeletterdheid op de spoedeisende hulp (SEH) van het Sint Antonius ziekenhuis. Laaggeletterden hebben meer chronische ziekten, een lagere therapietrouw, een hogere kans op sterfte en maken meer gebruik van huisarts en ziekenhuiszorg. Als de zorgprofessionals op de SEH laaggeletterdheid bij patiënten herkennen, kunnen zij de informatievoorziening aanpassen op het niveau van deze patiënten. In dit literatuuronderzoek wordt ingegaan op de vraag op welke manier zorgprofessionals laaggeletterdheid bij patiënten het beste kunnen herkennen.

Specialisme
Spoedeisende Hulp
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Patiënten met laaggeletterdheid
Intervention
Rol van zorgprofessional op de spoedeisende hulp
Comparison
--
Outcome
Herkennen van laaggeletterdheid

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis