Het verschil in communicatie met de tolkentelefoon tussen zorgverlener en zorgvrager met taalbarrière in vergelijking met familie als tolk.

Kwaliteitsproject | 2022
Samenvatting

In dit onderzoek gaan wij uitzoeken hoe het verschil is in communicatie met de tolkentelefoon tussen zorgverlener en zorgvrager met taalbarrière in vergelijking met familie als tolk. Dit doen wij aan de hand van het uitzoeken of dit voor meerdere collega’s speelt en waar zij dan tegenaan lopen.
Aan de hand van literatuuronderzoek hopen wij de vragen en onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden en uiteindelijk ons onderzoek te kunnen implementeren op de afdelingen om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren in casussen waarbij er sprake is van een taalbarrière. Bij dit onderzoek betrekken wij de wettelijke kaders die van belang zijn voor ons onderzoek en de protocollen die van toepassing zijn.
Door al deze dingen bij elkaar te betrekken en aan de hand hiervan ons onderzoek te doen, hopen wij op een mooie uitkomst waarin bekend wordt, wat nou eigenlijk het verschil is en wat wij dus beter in het ziekenhuis kunnen gebruiken om de communicatie te bevorderen tussen de zorgverlener en de zorgvrager met taalbarrière.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
taalbarriere, communicatie stoornis
Intervention
tolken, globaltalk
Comparison
familie tolken, familie vertalen
Outcome
communicatie, taal

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis