Implementatie focus familie op delier.

Kwaliteitsopdracht | 2017
Samenvatting

Verpleegkundigen geven aan genoeg kennis te hebben over een delier, maar weten niet dat de familie juist in de preventie erg belangrijk is. Uit gesprekken met verpleegkundigen op de afdeling komt ook naar voren dat zij de familie vaak betrekken bij de zorg als de patiënt al in een delier zit. Terugkoppeling van de resultaten aan collega’s heeft geleid tot het besef van de rol van de verpleegkundige in de voorlichting en daaruit voortvloeiend de betrokkenheid van de familie in de zorg voor deze patiënt. Uit de enquête komt naar voren dat familie onvoldoende kennis heeft over een delier en dat de rol van de familie op dit moment groter kan zijn op de AOA. Verpleegkundigen weten wel dat er een voorlichtingsfolder is die zij hiervoor kunnen gebruiken, maar deze wordt nauwelijks gebruikt. Uit de informatie van het vorige hoofdstuk blijkt dat de familie wel degelijk informatie nodig heeft om op een goede manier te participeren in de zorg.

Specialisme
Geriatrie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Op welke wijze kan de verpleegkundige de familie/naasten van de kwetsbare oudere patiënt meer betrekken bij de preventieve zorg rondom een delier, zodat de kans op een delier zo klein mogelijk wordt?
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het MST