In hoeverre heeft het luisteren van muziek, bij volwassen operatie patienten, in de preoperatieve fase op de holding, een angst reducerend effect?

CAT | 2018
Samenvatting

Het luisteren naar muziek, in de preoperatieve fase, kan een gunstig effect hebben op de preoperatieve angst bij de volwassen patient die een operatie ondergaat. Muziek is een effectieve niet-farmacologische en goedkope methode, met een hoog niveau van bewijs, voor afnemende preoperatieve angst zonder bijwerkingen.
Muziek leidt de aandacht van de patiënt af van pijn en angst, elimineert het gevoel in een onbekende omgeving te zijn en helpt de patient te ontspannen. Muziek creëert tevens enkele fysiologische reacties zoals een verlaagde bloeddruk, hartslag en ademsnelheid.
Tevens is aangetoond dat muziek het gebruik van analgetica vermindert en is het effectiever, in het verminderen van preoperatieve angst, dan het oraal toedienen van midazolam.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Volwassen operatie patienten in de preoperatieve fase op de holding
Intervention
Muziek interventies
Comparison
Geen muziek interventies
Outcome
Verminderen angst Angstreductie

Vraag document aan bij het MST