Informatievoorziening : een praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar wat een verpleegkundige mag vertellen aan medische informatie aan de patiënt

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Nu alle resultaten bekend zijn en geanalyseerd zijn kan de vraag beantwoord worden die centraal stond tijdens het onderzoek.“Welke medische informatie mag de verpleegkundige verstrekken aan de patiënt en wat hebben de verpleegkundigen nodig om eenduidig om te gaan met het verstrekken van medische informatie aan patiënten?”Uit de resultaten van het onderzoek komt naar voren dat verpleegkundigen van mening zijn dat zij geen medische informatie mogen verstrekken aan de patiënt. Zij zien dit als taak van de arts. Deze bevindingen komen overeen met de wetgeving ten aanzien van dit onderwerp. Ook de literatuur bevestigt dat verpleegkundigen geen medische informatie mogen verstrekken, omdat dit niet valt onder de taak van de verpleegkundigen.Toch geven verpleegkundigen aan dat zij meer behoefte hebben aan duidelijkheid over het verstrekken van informatie aan de patiënt. Deze duidelijkheid is er nu niet, omdat er op afdelingsniveau geen concrete afspraken gemaakt zijn, zoals aanbevolen wordt in het onderzoeksrapport van de implementatie van de WGBO. Ook is het goed om een vervolgonderzoek te doen naar de taak van de artsen met betrekking tot de informatievoorziening om vervolgens tot onderlinge afspraken te komen tussen verpleegkundigen en artsen op afdelingsniveau.Om eenduidigheid te creëren in het verstrekken van medische informatie hebben de verpleegkundigen nodig dat de kennis wordt vergroot ten aanzien van de wetgeving. Dit kan bereikt worden door het geven van een scholing of een klinische les.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis