Is omgekeerde isolatie nodig bij patiënten in de neutropene fase?

CAT | 2016
Samenvatting

Moet een patiënt in de neutropene fase verpleegd worden in omgekeerde isolatie? Omgekeerde isolatie houdt in dat het medisch personeel beschermde maatregelen treft om de patiënt te beschermen tegen het ontwikkelen van een infectie veroorzaakt door micro-organismen vanuit exogene en endogene flora. De rol van beschermende isolatie bij neutropene patiënten is niet duidelijk en onvoldoende bewezen. Er is onvoldoende bewijs dat strikte omgekeerde isolatie het risico op infecties doet afnemen.

Specialisme
Intensive Care, Interne Geneeskunde
Opleiding

PICO

Patient
Patiënten in een neutropene fase
Intervention
Volledig omgekeerde isolatie
Comparison
Contact isolatie/ geen isolatie
Outcome
Risico op infecties, werklast verpleegkundigen, materiele kosten, comfort/eenzaamheid patiënt, eenduidigheid in beleid

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis