Kan de pijnbeleving bij operatiepatiënten worden beïnvloed door middel van verbale communicatie?

Overige | 2022
Samenvatting

In Nederland worden circa 3,15 miljoen mensen geopereerd per jaar (Schimmel, P. 2021). Rondom operaties is pijn is een veelvoorkomende ervaring. Pijn kan zowel preoperatief, bijvoorbeeld tijdens het plaatsen van een perifeer infuus, als postoperatief ten gevolge van de operatie worden ervaren. Er wordt standaard na operaties naar de pijnscore gevraagd. Daarbij wordt de vraag: ‘hoe is het met de pijn?’ gesteld. (Groeneveld et al., 2020), VMSzorg adviseert driemaal per dag naar de pijn te vragen (VMS Veiligheidsprogramma 2009). Echter beschrijft Groeneveld, et al. (2020) dat praten over pijn ertoe kan leiden dat iemand juist meer pijn ervaart. Op de recovery in het St Antonius Ziekenhuis zien we ook patiënten die pijn ervaren rondom de operatie, daarom is het van belang dat op een juiste manier wordt gecommuniceerd over pijn. Dit onderzoek werd uitgevoerd met als doel de pijnbeleving van operatiepatiënten te verminderen, met de volgende onderzoeksvraag: Kan de pijnbeleving bij operatiepatiënten worden beïnvloed door middel van verbale communicatie?

Specialisme
Anesthesiologie, Chirurgie, Gynaecologie & Obstetrie, Recovery
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Operatiepatiënten
Intervention
Verbale communicatie
Comparison
-
Outcome
Het meten en toepassen van de cuffdruk volgens de huidige literatuur

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis