Kan Family Centered Rounds bijdragen aan een eenduidige en duidelijke informatie overdracht tijdens de artsenvisite tussen arts, verpleegkundige, patiënt en ouder(s)?

CAT | 2018
Samenvatting

Uit de verschillende onderzoeken is gebleken dat er meer onderzoek nodig is om bepalen of FCR de tevredenheid van ouders vergroot. Uit de onderzoeken komt wel naar voren dat er duidelijke en eenduidige communicatie is tussen arts, verpleegkundige, patiënt en ouders.
Er wordt in de onderzoeken vooral geconcludeerd dat er toegenomen ouderbetrokkenheid in de zorg is, ontslagcriteria zijn duidelijker, effectievere teamcommunicatie en meer vertrouwen van ouders in het medische team. Ook geven ouders aan dat er betere informatie uitwisseling is tussen artsen en patiënt en familie. Ouders zijn meer in de gelegenheid om vragen te stellen of om verduidelijking te vragen tijdens FCR

Specialisme
Kindergeneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten opgenomen op de kinderafdeling waarbij de kinderarts hoofdbehandelaar is.
Intervention
Artsenvisite volgens Family Centered Rounds.
Comparison
Geen artsenvisite volgens Family Centered Rounds.
Outcome
Patiënt en ouders hebben inspraak tijdens de artsenvisite en worden eenduidig geïnformeerd over het medisch beleid.

Vraag document aan bij het MST