Kan PSA worden gebruikt bij het reponeren van een gedislokeerde distale radius fractuur bij volwassen patiënten?

CAT | 2016
Samenvatting

Het gebruik van PSA bij het reponeren van een gedislokeerde distale radius fractuur bij volwassen patiënten lijkt een patiëntvriendelijke manier van pijnstilling en laat voor een groot deel een goede kwaliteit van standsverandering op de röntgenfoto zien. Er zijn geen absolute contra-indicaties voor PSA. Relatieve contra-indicaties zijn hoge leeftijd, belangrijke medische co morbiditeit en tekenen van een moeilijke luchtweg.
Helaas heeft het gebruik van PSA een aantal tekortkomingen. Het moet toegepast worden door een anesthesist of een SEH arts met specifieke opleiding.
Geschoold personeel en de omgeving moet aan de eisen voldoen voor een eventuele noodsituatie. Er is een lage kans op bijwerkingen zoals braken, apneu, hypotensie.
Het zetten van een PSA is over het algemeen een relatief langdurig proces.
Per patiënt moet worden gekeken of PSA de juiste behandeling is en welke vorm van PSA.

Specialisme
Chirurgie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Volwassen patient met een gedislokeerde distale radius fraktuur
Intervention
Repositie middels procedurele sedatie en analgesie
Comparison
Repositie middels een andere vorm van pijnstilling
Outcome
Is het gebruikmaken van PSA bij een repostitie van een gedislokeerde distale radius fraktuur bij een volwassen patient aant bevelen boven andere manieren van pijnstilling ?

Vraag document aan bij het MST