Leidt het aan en afkoppelen van het infuussysteem bij patiënten met intraveneuze therapie tot meer sneuvelende infusen dan continue infusie?

CAT | 2023
Samenvatting

Patiënten in het st Antonius Ziekenhuis krijgen bij intraveneuze medicatie een continue waakinfuus op stand 4ml/ uur. Het infuus wordt niet aan- en afgekoppeld omdat de gedachte is dat hierbij het risico op het sneuvelen van infusen door o.a. flebitis groter is. De onderzoeksvraag luidt: Leidt het aan en afkoppelen van het infuussysteem bij patiënten met intraveneuze therapie tot meer sneuvelende infusen dan continue infusie?
Er is gezocht in Pubmed en Cochrane Library. Uiteindelijk zijn er twee kwalitatieve studies gevonden die een antwoord gaven op de onderzoeksvraag. Beide artikelen hadden een observerende onderzoeksopzet.
In zowel de studie van Hoff et al.1 als van Perez et al. 2 werd vergeleken hoelang infusen doorgankelijk bleven bij intermitterende infusie en bij continue infusie bij neonaten. De resultaten laten een significant verschil zien in de duur van toegankelijkheid van het infuus (P=0.001). In beide studies sneuvelen de infusen bij continu infusie het snelst. Bij Hoff et al. was dit verschil 11.7 uur en in de studie van Perez et al. was dit verschil 30.7 uur. Daarnaast is gelet op de redenen van het sneuvelen van het infuus; extravasatie was de meest gemeten oorzaak en dit werd het vaakst gezien bij continu infusie. In het optreden van flebitis werd tussen beide toedieningswijze geen significant verschil gezien.
Conclusie:
De artikelen tonen allebei dat infuusnaalden langer doorgankelijk zijn wanneer deze worden afgekoppeld en intermitterend worden geflushed. Er treedt dus ook niet sneller een flebitis op, wat vaak wordt gedacht. Daarnaast kost het afkoppelen en intermitterend flushen verpleegkundigen minder tijd en het is meer patiëntvriendelijk. Patiënten zijn meer mobiel, het kan de nachtrust verbeteren doordat de pompen niet piepen en het risico op een delier is kleiner.
Om deze redenen wordt de lezer geadviseerd om in het belang van de patiënt het infuussysteem tussen de giften van medicatie door af te koppelen van het infuus en de infuusnaald intermitterend te flushen.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Intraveneuze therapie met naaldloze connector
Intervention
Intermitterende infusie
Comparison
Continue infusie
Outcome
Complicaties perifeer infuus

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis