Leidt het inzetten van Sociale Media onder ouders van te vaccineren kinderen tot een stijging van de vaccinatiegraad?

PICO | 2020
Samenvatting

Ja, het inzetten van de gecombi-neerde interventie sociale media + verstrekking van informatie via websites onder ouders van te vaccineren kinderen kan de vacci-natiegraad doen toenemen

Specialisme
Infectie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Ouders van te vaccineren kinderen
Intervention
Inzetten Sociale Media
Comparison
Huidige manier voorlichten
Outcome
Vaccinatiegraad

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis