Materiaalgebruik bij isolatiekamers

Kwaliteitsproject | 2022
Samenvatting

In dit kwaliteitsonderzoek is er een antwoord gezocht op de vraag: hoe kan het materiaalgebruik bij isolatiekamers zoveel mogelijk verduurzaamd worden zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg? Uit alle resultaten die verzameld zijn, door middel van literatuur- en praktijkonderzoek, kan geconcludeerd worden dat er materiaal bespaard kan worden door duidelijkheid te creëren onder de verpleegkundigen en de roomservice op de afdelingen. Niet alleen in rolverdeling maar ook in materiaalkeuze en voorraadbeheer.

Specialisme
Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
MBO

PICO

Patient
Materiaalgebruik van verpleegkundigen t.b.v. isolatie patiënten?
Intervention
Bewustwording (hoe/waarmee?)
Comparison
Huidige situatie
Outcome
Verspilling voorkomen en behouden kwaliteit van zorg

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis