Medicatievoorlichting vanuit het perspectief van de patient: een evaluatie van de dagelijkse praktijk bij patienten met reumatoide arthritis.

Kwaliteitsopdracht | 2019
Samenvatting

De huidige studie laat zien dat patiënten, ondanks dat ze over het algemeen tevreden zijn (met een rapportcijfer van 7,2), nog informatie missen over bepaalde aspecten van hun medicatie. De studie bevestigt de bevindingen uit de CQ index dat de informatie die wordt gemist op het gebied van bijwerkingen en risico’s ligt.Voorlichting vindt vooral mondeling plaats en hoewel er uitgebreid foldermateriaal ontwikkeld is binnen de polikliniek reumatologie, geeft slechts 34% van de patiënten aan dit ontvangen te hebben. Er liggen dus verbeterkansen om te bereiken dat patiënten zich beter geïnformeerd voelen en daarmee beter kunnen meebeslissen in hun eigen behandeling. Hiermee wordt bijgedragen aan het zelfmanagement van de patiënt.Opvallend is dat in de wetenschappelijke literatuur weinig te vinden is over het patiënten perspectief van medicatie voorlichting bij reumatoïde artritis. De huidige literatuur is veelal gericht op de perceptie van de zorgverlener. Mede hierdoor zijn de resultaten van dit onderzoek interessant, ook voor andere poliklinieken reumatologie. Om deze resultaten breder te kunnen delen hebben we een abstract ingediend voor de het Europese reumatologie congres EULAR in juni 2019 (bijlage B). Tijdens de EULAR worden er poster presentaties en orale presentaties gehouden. Medio april zal bekend worden of het abstract geselecteerd is voor een poster of presentatie.

Specialisme
Reumatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten met RA
Intervention
Medicatievoorlichting
Comparison
--
Outcome
Patiënttevredenheid omtrent voorlichting, wensen en behoeften.

Vraag document aan bij het MST