Moeten, kunnen en willen we veranderen? : een onderzoek naar de veranderbaarheid van verpleegkundigen ten aanzien van de implementatie van teamverpleging binnen het cluster kliniek van het Martini Ziekenhuis

Scriptie | 2020
Samenvatting

Hoe is de veranderbereidheid van verpleegkundigen ten aanzien van de implementatie van teamverpleging binnen het cluster kliniek van het Martini Ziekenhuis?Kijkend naar de resultaten uit het praktijkonderzoek en de theorie met betrekking tot veranderbereidheid (Metselaar & van der Kolk, Werken aan veranderingsbereidheid met het interventiewiel, 1998) kan worden geconcludeerd dat verpleegkundigen voldoende kennis over teamverpleging hebben. Vanuit de theorie van (Mur-Veeman, 1965) om teamverpleging te implementeren en het onderdeel ‘kunnen veranderen’ uit de theorie van (Metselaar, Assessing the willingness to change; Construction and validation of the DINAMO, 1997) is dit een essentieel onderdeel wanneer teamverpleging geïmplementeerd wordt. Uit de resultaten blijkt dat het ‘kunnen veranderen’ daarnaast ook een aantal bronnen heeft waarin de veranderbereidheid gestimuleerdkan worden. Verpleegkundigen geven bijvoorbeeld aan dat het wenselijk is om meer ondersteuning ten aanzien van de gevolgen voor het werk te ontvangen.Verpleegkundigen ‘willen veranderen’ (Metselaar, Assessing the willingness to change; Constructionand validation of the DINAMO, 1997), dat blijkt uit de resultaten. De houding van de verpleegkundigen ten aanzien van de implementatie van teamverpleging is positief. Echter maakt de wijze waarop het Martini Ziekenhuis teamverpleging met de HBO functiedifferentiatie laat verweven dat er negatieve emoties ten aanzien van de gevolgen voor het werk ervaren worden. Bij een aantal verpleegkundigen wordt daardoor de veranderbereidheid ten aanzien van teamverpleging beïnvloed. De verpleegkundigen ervaren het ‘moeten veranderen’ (Metselaar, Assessing the willingness to change; Construction and validation of the DINAMO, 1997) wisselend. De interne druk wordt verschillend ervaren. Waarbij met name de houding ten aanzien van de implementatie van teamverpleging in de teams van de respondenten als ontwikkelpunt moet worden gezien.Vanuit het resultaten van het praktijkonderzoek en kijkend naar het theoretisch kader kan worden gesteld dat de veranderbereidheid onder de verpleegkundigen ten aanzien van de implementatie van teamverpleging grotendeels aanwezig is.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis