Nachtrust op de Intensive Care

Scriptie |
Samenvatting

Naar aanleiding van de onderzoeksvraag is een kwaliteitsopdracht gemaakt om zo de nachtrust van patiënten opgenomen op de intensive care te verbeteren. Zo bleek uit ervaringen in de praktijk dat een onderbroken nachtrust een veelvoorkomend probleem is. Vanuit de probleemstelling is een hoofdvraag opgesteld en daaruit voortvloeiend zijn deelvragen geformuleerd. Om een kader te scheppen is de huidige zorgverlening op de afdeling geanalyseerd. Dit is gedaan door middel van enquêtering onder de verpleegkundigen en het uitvoeren van geluidsanalysen. Vervolgens is er in de literatuur gezocht naar wetenschappelijke artikelen, die de oorzaken en gevolgen van een slechte nachtrust in kaart brengen. Daarop volgend is er gezocht naar mogelijke interventies en hulpmiddelen.
Naast literatuuronderzoek is er tevens praktijkonderzoek afgenomen met het oog op best-practice. Dit is uitgevoerd door middel van het afnemen van interviews met verpleegkundigen uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen (zowel academisch als perifeer). Beide onderzoeksmethoden zijn geanalyseerd en hebben uiteindelijk geleidt tot het formuleren van een aantal daaruit voortvloeiend aanbevelingen.
De aanbevelingen hebben als doel de nachtrust van de patiënten te verbeteren door het toepassen van makkelijk inzetbare interventies, bijvoorbeeld het gebruik van oordoppen (8). Tevens zijn er lange termijn aanbevelingen opgesteld, hiervoor is een langdurige gestructureerde aanpak nodig. Deze aanbevelingen bestaan uit het maken van een projectgroep alarmmanagement en het opstellen van een nachtprotocol. Door middel van deze aanbevelingen kan er hopelijk een bijdrage worden geleverd aan een reducering van de aanwezige problematiek.

Specialisme
Intensive Care
Opleiding
Verpleegkundige vervolgopleiding

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het OLVG