NaCl 0,9% – spoelingen van de pleuraholte via een thoraxdrain bij pleuraal empyeem: wat is de beste methode?

PICO | 2017
Samenvatting

Intrapleuraal spoelen met NaCl 0,9% heeft positieve invloed op het verminderen van het volume pleuravocht en een groter deel van de populatie heeft na 1 week een negatieve pleuravochtkweek. Ook heeft het invloed op de drainageduur, opnameduur en de noodzaak tot een chirurgische ingreep en er treden weinig complicaties op. Toediening via een infuussysteem reduceert de hoeveelheid vocht meer dan toediening via bolus en minder patiënten in deze groep hoeven een chirurgische ingreep te ondergaan.

Specialisme
Longziekten
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten met pleuraal empyeem
Intervention
Intrapleurale spoelingen met NaCl 0,9%
Comparison
-
Outcome
Volume pleuravocht, negatieve pleuravochtkweek en drainageduur

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis