Neemt bij volwassen patiënten met een delier de motorische onrust in de nacht af, als naast de standaard interventies volgens het protocol delier van het Catharina Ziekenhuis gebruik wordt gemaakt van white noise of favoriete muziek?

CAT | 2019
Samenvatting

We hebben geen artikelen van voldoende kwaliteit gevonden waarbij patiënten met agitatie bij een delier onderzocht werd op de interventie white noise om de agitatie te verminderen. Kunnen deze twee groepen (delier en dementie) met elkaar vergeleken worden op dit punt? Feit is, dat patiënten met dementie een hoger risico hebben op een delier en dat deze groep patiënten dan ook deel uit maken van de groep patiënten die wij beogen in dit onderzoek.
Het doel van de white noise is ontspanning door geluidsstimulatie en uitfilteren van onverwachte geluiden waardoor de agitatie vermindert. Bij zowel delier als dementie wordt onder andere angst als oorzaak van de agitatie genoemd.
Het gebruik van muziek bij agitatie bij dementie en het gebruik van muziek postoperatief lijkt de kans op een delier significant te verminderen.
Gezien het feit dat muziek geen bijwerkingen heeft, lage kosten, eenvoudig is toe te passen en onze persoonlijke ervaringen in de praktijk zouden wij adviseren deze interventie op te nemen in de standaardzorg.
Verder onderzoek naar het gebruik van white noise in de ziekenhuisomgeving bij patiënten met agitatie bij een delier is noodzakelijk om met meer zekerheid te kunnen zeggen of deze interventie een vermindering geeft in de motorische onrust bij een delier.
Tevens is verder onderzoek nodig om het gebruik van muziek als interventie bij vermindering van agitatie bij delier bij andere patiëntencategorieën dan patiënten opgenomen met knie- en heupoperatie te onderzoeken.

Specialisme
Geriatrie
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Volwassen patiënten met motorische nachtelijke onrust als gevolg van een delier
Intervention
Gebruik van white noise of favoriete muziek naast de standaard interventies volgens het protocol delier van het Catharina ziekenhuis
Comparison
Standaard interventies volgens het protocol delier van het Catharina ziekenhuis
Outcome
Afname van motorische onrust in de nacht

Vraag document aan bij het Catharina Ziekenhuis