Niet-medicamenteuze pijnbestrijding bij post-operatieve patiënten

CAT | 2023
Samenvatting

Vanuit de vakgroep Paramedische zorg zijn wij gestart met een literatuuronderzoek met de volgende vraagstelling: Welke vormen van niet-medicamenteuze pijnbestrijding zijn er voor post-operatieve patiënten binnen het ziekenhuis? En hoe is de effectiviteit?

Er is gezocht in Pubmed op Systematic Reviews en meta-analyses. Daaruit
kwamen 3 verschillende interventies met het meeste bewijs, namelijk:
muziek, TENS en acupunctuur. Bij ieder onderwerp is er gezocht naar de
meest recente RCT’s en hiervan is de meest relevante toegevoegd.

De resultaten laten zien dat zowel muziek, TENS (transcutane elektrische
neuro stimulatie) afs acupunctuur effectief kunnen zijn voor het
verminderen van post-operatieve pijn.

Specialisme
Anesthesiologie
Opleiding
Master

PICO

Patient
Volwassen post-operatieve patiënt
Intervention
Niet-medicamenteuze vormen van pijnbestrijding
Comparison
-
Outcome
Acute post-operatieve pijn

Vraag document aan bij het MST