Orale voorbereiding bij CT onderzoeken van de buik

PICO | 2017
Samenvatting

Neutraal oraal contrast kan bij een aantal indicaties een waardevolle vervanging zijn van positief oraal contrast en afhankelijk van welk neutraal oraal contrast er gekozen wordt kan er een flinke kostenbesparing plaatsvinden.Na overleg met de aandachtsradioloog en de aandachtslaborant ct is besloten dat water gebruikt gaat worden als neutraal oraal contrastmiddel. Er is een lijst opgesteld wanneer welk soort oraal contrastmiddel gebruikt gaat worden.Op basis van berekening voor 2018 wordt verwacht dat er ca 60% minder telebrix gastro gebruikt gaat worden.Dit geeft een kostenbesparing van ca €10.000.

Specialisme
Radiologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
CT scan abdomen
Intervention
Neutraal oraal contrast
Comparison
Positief oraal contrast
Outcome
Diagnostische kwaliteit onderzoek

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis