Probleemgedrag bij ouderen op de dialyseafdeling: wijs met grijs ?

Kwaliteitsopdracht | 2016
Samenvatting

Er valt te concluderen dat de oudere dialysepatiënt op verschillende vlakken extra aandacht c.q. een andere benadering nodig heeft. De beleving van de dialyse en de drukte daarbij is anders evenals de lichamelijke ongemakken tijdens de dialyse.

Specialisme
Interne geneeskunde Nefrologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het MST