Recirculatie van het bloed bij omgepoold aansluiten op een centraal veneuze katheter

CAT | 2023
Samenvatting

Er vindt recirculatie plaats van het bloed wanneer de veneuze en de arteriële lijn omgepoold aangesloten worden op de dubbel lumen van de CVK bij de hemodialysepatiënt.
De percentages van recirculatie variëren sterk en zijn mede afhankelijk van de bloedflow waarop de dialyse gedraaid wordt en de locatie van de CVK. Wel ligt het recirculatie percentage bij omgepoold aansluiten van de bloedlijnen op de CVK een stuk hoger dan wanneer de bloedlijnen in normale positie aangesloten zijn op de CVK.
Ook wordt er gezien dat, wanneer een femoraliskatheter omgepoold aangesloten wordt, de recirculatie aanzienlijk hoger is dan bij een jugularis- of subclaviakatheter.
Tevens wordt er opgemerkt dat wanneer een dialyse met omgepoold aangesloten bloedlijnen op de CVK uitgevoerd wordt, de recirculatie nog meer toeneemt bij het verhogen van de bloedflow. Echter neemt ook de klaring van opgeloste stoffen toe, wat zorgt voor een betere effectiviteit van de dialyse.
Enkel het meten van de recirculatie van het bloed bij omgepoold aansluiten van de bloedlijnen bij een CVK, geeft onvoldoende informatie over de effectiviteit van de dialyse.

Specialisme
Nefrologie
Opleiding
Specialisatie

PICO

Patient
Hemodialysepatiënt met een dubbel lumen centraal veneuze katheter.
Intervention
Omgepoold aansluiten van de arteriële en veneuze lijn op de CVK.
Comparison
De arteriële en veneuze lijnen volgens protocol aansluiten.
Outcome
- Recirculatie van het bloed - Mortaliteit van de CVK

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis