Resultaatindicatoren voor de verpleegkundige zorg op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde : onderzoeksverslag

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

In dit onderzoek stond de volgende vraagstelling centraal: ‘Op welke resultaatindicatoren kunnen verpleegkundigen screenen binnen hun verpleegkundige zorgverlening aan oncologische patiënten om zodoende de zorg op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde in het Martini Ziekenhuis in Groningen te verbeteren?’De verpleegkundigen kunnen tijdens hun zorgverlening aan de oncologische patiënten screenen op de volgende resultaatindicatoren: ‘decubitus’, ‘vallen’, ‘ondervoeding’, ‘fysieke beperkingen’, ‘delier’,‘pijn’, ‘vochttekort’, ‘depressie en gedrag’, ‘urineweginfectie’, ‘pneumonie’, ‘flebitis’ en ‘sepsis’.De overige indicatoren die zijn beschreven bij de resultaten van het systematisch literatuuronderzoek, kunnen niet gescreend worden als resultaatindicator bij de (oncologische) patiënten zoals in dit onderzoek het begrip resultaatindicator wordt beschouwd.De verpleegkundigen zijn tijdens hun zorgverlening al alert op de indicatoren ‘urineweginfectie’,‘pneumonie’, ‘flebitis’, ‘sepsis’ en ‘pijn’ door dagelijkse observaties en het afnemen van de alarmscores.Naast de vijf huidige resultaatindicatoren op de afdeling ‘delier’, ‘fysieke beperkingen’, ‘vallen’, ‘ondervoeding’ en ‘decubitus’, zouden de verpleegkundigen het belangrijk vinden om ook te screenen op de indicatoren ‘psychisch welbevinden’ en ‘overvulling’ om zodoende de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.Uit een vergelijking van de NOC uit 2011 en de NOC uit 2016 blijkt dat er voor het specialisme ‘oncologie’ zeven nieuwe zorgresultaten zijn met in totaal 213 nieuwe resultaatindicatoren om deze zorgresultaten te monitoren. Voor de verpleegafdeling Interne Geneeskunde is het van belang dat zij op de hoogte blijven van de recente ontwikkelingen met betrekking tot resultaatindicatoren die gebruikt kunnen worden om verpleegkundige zorgresultaten te monitoren bij oncologische patiënten, zodat er volgens de nieuwste evidence based methoden gewerkt kan worden. Het onderzoek heeft een goede aanzet gegeven voor mogelijke aanpassingen en/of verbeteringen op de werkvloer. Echter, gezien de voornaamste beperking van dit onderzoek, namelijk dat weinig op de onderzoeksvraag aansluitende artikelen werden gevonden in de literatuur en het feit dat de onderzoekers daarom ook niet op de doelgroep aansluitende literatuur hebben gebruikt in het onderzoek, stellen de onderzoekers dat vervolgonderzoek vereist is.

Specialisme
Interne Geneeskunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis