Rooming in bij de kwetsbare ouderen

CAT | 2017
Samenvatting

Er is geen duidelijk effect gevonden van rooming in op de patiëntveiligheid aan de kwetsbare ouderen. Echter is het wel aan te bevelen om rooming in te zetten bij de zorg aan de kwetsbare ouderen. Dit zou de tevredenheid over de zorg zowel bij de patiënt zelf als bij de naasten vergroten.
Niveau van bewijs: Zwak

Specialisme
Geriatrie, Verpleegkunde Algemeen
Opleiding
Overig

PICO

Patient
Kwetsbare oudere opgenomen op een verpleegafdeling in het ziekenhuis
Intervention
Rooming in door een familielid/naaste
Comparison
Geen rooming in
Outcome
Patiëntveiligheid (delier, vallen, ondervoeding, decubitus), comfort, tevredenheid van patiënt//naasten/verpleging en opnameduur

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis