Thoraxdrainagesystemen bij chirurgische patiënten: digitaal of analoog?

PICO | 2015
Samenvatting

Het gebruik van digitale tho-raxdrainagesystemen lijkt de drainageduur te verkorten en werkt comfort verhogend voor patiënten. Het lijkt slechts deels van invloed op de opnameduur

Specialisme
Longziekten
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Chirurgische patiënten die met thoraxdrainage behandeld worden
Intervention
Behandeling met een digitaal thoraxdrainagesysteem
Comparison
Behandeling met een analoog thoraxdrainagesysteem
Outcome
Opnameduur, drainageduur en comfort voor de patiënt

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis