Tijdstip verwijderen urinekatheter : onderzoeksverslag

Kwaliteitsproject | 2020
Samenvatting

Uit onderzoek van de literatuur blijkt dat het beste tijdstip voor het verwijderen van de urinekatheter rond middernacht is. Binnen het Martini Ziekenhuis wordt er op twee afdelingen de urinekatheter rond 22.00 uur verwijderd. De literatuur geeft aan dat het verwijderen van de urinekatheter voor de nacht niet leidt tot complicaties. Mochten er wel complicaties ontstaan, zoals urineretentie, dan wordt dit vroeg in de ochtend opgemerkt. Het verwijderen van de urinekatheter rond 22.00 uur heeft geen invloed heeft op de noodzaak tot herkatheterisaties. De urinekatheter verwijderen rond 22.00 uur heeft een positieve invloed de ontslagplanning, wat gunstig is voor de economie. Bij verwijdering tegen middernacht kon 89% van de patiënten de volgende ochtend/middag met ontslag, vergeleken met 62% van de patiënten waarbij de urinekatheter overdag verwijderd werd (Fernandez, Griffiths, & Murie, 2003). Om het verstoren van het slaappatroon van de patiënt te voorkomen moet de urinekatheter verwijderd worden rond 22.00 uur.Binnen het Martini Ziekenhuis is er één protocol die specifiek gaat over het verwijderen van een urinekatheter. Hierin wordt geen tijdstip genoemd. In een algemeen chirurgisch protocol wordt voorgeschreven dat de urinekatheter in de ochtend verwijderd moet worden. Uit de focusgroepsgesprekken blijkt dat de verpleegkundigen veelal afwijken van de protocollen. De verpleegkundigen zijn van mening dat zij dit kunnen inschatten op basis van ervaring en de conditie van de patiënt. Verpleegkundigen zijn, met behulp van een stappenplan, goed in staat zijn om te beslissen wanneer een urinekatheter verwijderd kan worden. Een protocol voor het verwijderen van de urinekatheter waarin een stappenplan verwerkt is waarmee de verpleegkundige kan beslissen of de urinekatheter verwijderd mag worden draagt bij aan minder urineweginfecties door urinekatheters. Een herinnering in het EPD draagt ook bij aan het verkorten van de urinekatheter in situ.

Specialisme
Verpleegkunde
Opleiding
HBO

PICO

Patient
--
Intervention
--
Comparison
--
Outcome
--

Vraag document aan bij het Martini Ziekenhuis