Versneld toedienen van Infliximab?!

CAT | 2023
Samenvatting

Bij snellere toediening van Infliximab is er geen groter risico gezien op een reactie vergeleken met de standaard toediensnelheid.
Snellere toediening levert meer tevredenheid op bij patiënten en bespaart kosten.
De eerste 3 of 4 infuzen moeten langzaam gegeven worden, omdat de kans op een reactie hierbij het grootst is.
Eventuele reactie(s) op de eerste 3 of 4 infuzen of het gebruik van pre-medicatie hoeven niet perse een reden te zijn om de inloopsnelheid op de lange termijn laag te houden.

Specialisme
Dermatologie, Longgeneeskunde, Maag-darm-leverziekten, Reumatologie
Opleiding
HBO

PICO

Patient
Patiënten die Infliximab krijgen op de dagbehandeling beschouwend
Intervention
Sneller toedienen van Infliximab
Comparison
Huidige toediensnelheid behouden
Outcome
Geen verhoogde kans op allergische reactie/anafylaxie voor de patiënt

Vraag document aan bij het St. Antonius Ziekenhuis